Ad Altiora - Altyd Hoër

“What is not started today is never finished tomorrow”
– Johann Wolfgang von Goethe

Welkom by Altiora Inc.

AGTERGROND

Daar het so paar maande gelede uit die geledere van die ondersteunersklub die behoefte ontstaan om ‘n meer gefokusde strategie te volg m.b.t. die netwerk en skakeling tussen die ondersteunersklub, Overberg goedgesindes en die skool en sy bedrywighede.

Hierdie behoefte het aanleiding gegee tot ‘n droom wat aanleiding gegee het tot Altiora Inc.

WIE IS ONS?

Altiora Inc. is die tasbare middelpunt waardeur primêre skakeling tussen oud-skoliere, ondersteuners, borge en die skool gefasiliteer gaan word.

Daar was vir lank ‘n gebrek aan ‘n gevestigde, funksionerende netwerk waardeur inligting, kontakte en skakeling kan plaasvind en ons doel is om ‘n sogenoemde ‘one-stop-shop’ hiervoor te word.
“Jy kan in die 1800’s die beste wawiel-maker in die wêreld gewees het, vandag het jy nie meer ‘n werk nie” – Onbekend

HOE WERK DIT?

Ons het ‘n kantoor opgerig in die ou ‘old boys’ klubhuis wat sal dien as basis, daar is ‘n dame aangestel wat hierdie fasilitering voltyds gaan dryf en julle sal voortaan nuus, kennisgewings en inligting gereeld ontvang rakende die skool en sy bedrywighede asook relevante inligting wat sal impak maak op ons belange groepe binne die ondersteunersklub (ek dink aan iets soos reunies).

IS DIT NODIG?

Ons skool het die perfekte onderrig model en ‘n baie goeie personeelkorps – dit was nog altyd die geval. Die tye het egter tot sò ‘n mate verander dat skole sovêr as ‘n 300km radius met mekaar kompiteer vir die beste leerders. Ons onderwysers moet fokus op onderrig, dis wat hulle beste doen, hulle kan nie ook bemoeid wees daarmee om die skoolbanke vol te hou met goeie, betalende leerders nie.
Die waarde van hierdie netwerk lê dus in ieder en elk van ons se insette, ondersteuning en visie sodoende hierdie skool na ‘n volgende vlak van relevansie te neem.

Van jou word nie verwag om R500,000 ‘n jaar te gee nie, ons vra ‘n minimale ledegeld van R200 per jaar om hierdie netwerk in stand te hou. Verder vra ons jou om te help vorm aan die waarde proposisie van hierdie skool en sy gemeenskap. Ons het ‘n bate hier wat ons moet koester en bewaar, maar meer as dit, hand bysit en sorg dat dit vooruitgaan.

Dankie vir die tyd wat jy geneem het om hierdie skrywe te lees. Word deel van die beweging en voltooi jou lidmaadksapvorm – wie weet, jou inset vat ons dalk een treë nader aan ons visie - om die skool van keuse in die Boland te wees.